۱۸ ۰۸, ۱۳۹۷

درصد و نسبت اعداد ریاضی پنجم دبستان

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۳۰آبان ۱۸ام, ۱۳۹۷|ریاضی پنجم, ریاضیات|بدون ديدگاه

به رابطه بین دو عدد که مشخص می‌کند عدداول چند برابر عدد دوم است، نسبت گفته می‌شود. نسبت اعداد، تناسب و همچنین درصد ازمباحث مطرح شده در فصل سوم ریاضی پنجم دبستان است که در این نوشته سعی در آموزش این مهم داریم.