۲۱ ۱۰, ۱۳۹۷

تقریب و گرد کردن اعداد ریاضی ششم دبستان

۱۳۹۹/۲/۱۳ ۱۸:۳۰:۵۶دی ۲۱ام, ۱۳۹۷|ریاضی ششم, ریاضیات|۷۷ دیدگاه

تقریب زدن و گرد کردن اعداد از دیگر مباحث بسیار مهم ریاضیات می‌باشد که این مبحث از مباحث مطرح شده در ریاضی ششم دبستان می‌باشد که در این نوشته سعی شده است این مبحث همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش داده شود.

۳۰ ۰۹, ۱۳۹۷

درصد و نسبت تناسب ریاضی ششم دبستان

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۲۹آذر ۳۰ام, ۱۳۹۷|ریاضی ششم, ریاضیات|بدون ديدگاه

یکی از مباحث مطرح شده در ریاضی پایه ششم دبستان، مبحث درصد، نسبت و تناسب اعداد می‌باشد که یکی از مباحث بسیار پرکاربرد در ریاضی می‌باشد. در این نوشته سعی شده است تا این مبحث را برای شما همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش داده شود.

۱۳ ۰۹, ۱۳۹۷

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری ریاضی ششم دبستان

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۲۹آذر ۱۳ام, ۱۳۹۷|ریاضی ششم, ریاضیات|بدون ديدگاه

یکی از مباحث مطرح شده در ریاضی ششم دبستان مبحث اعداد اعشاری می‌باشد که در این آموزش سعی داریم ضرب و تقسیم اعداد اعشاری را همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش دهیم.

۶ ۰۹, ۱۳۹۷

آموزش کسر ریاضی ششم دبستان

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۲۹آذر ۶ام, ۱۳۹۷|ریاضی ششم, ریاضیات|۸ دیدگاه

فصل دوم از ریاضی کلاس ششم دبستان به آموزش کسرها پرداخته است که ما نیز در این نوشته سعی داریم به آموزش عملیات ریاضی بر روی کسرها از جمله جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط بپردازیم.