5 10, 2018

تقسیم اعداد در ریاضی چهارم دبستان

۱۳۹۷/۷/۱۳ ۱۸:۱۹:۴۴اکتبر 5th, 2018|ریاضی چهارم, ریاضیات|۲ دیدگاه

فصل سوم از ریاضی چهارم دبستان مربوط به آموزش ضرب و تقسیم اعداد پرداخته است. ما نیز در نوشته قبلی به ضرب اعداد اشاره نمودیم و در این نوشته نیز سعی می‌کنیم همراه با مثال و تمرین مبحث تقسیم را به صورت مختصر و مفید برای شما یادآوری نماییم.