۱۳ ۰۷, ۱۳۹۷

تقسیم اعداد در ریاضی چهارم دبستان

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۳۱مهر ۱۳ام, ۱۳۹۷|ریاضی چهارم, ریاضیات|بدون ديدگاه

فصل سوم از ریاضی چهارم دبستان مربوط به آموزش ضرب و تقسیم اعداد پرداخته است. ما نیز در نوشته قبلی به ضرب اعداد اشاره نمودیم و در این نوشته نیز سعی می‌کنیم همراه با مثال و تمرین مبحث تقسیم را به صورت مختصر و مفید برای شما یادآوری نماییم.