۲۱ ۱۰, ۱۳۹۷

تقریب و گرد کردن اعداد ریاضی ششم دبستان

۱۳۹۹/۲/۱۳ ۱۸:۳۰:۵۶دی ۲۱ام, ۱۳۹۷|ریاضی ششم, ریاضیات|۷۷ دیدگاه

تقریب زدن و گرد کردن اعداد از دیگر مباحث بسیار مهم ریاضیات می‌باشد که این مبحث از مباحث مطرح شده در ریاضی ششم دبستان می‌باشد که در این نوشته سعی شده است این مبحث همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش داده شود.