آموزش ریاضیات پایه هفتم همراه با مثال‌ها و تمرینات آنلاین متنوع

۱۷ ۱۲, ۱۳۹۷

مقدار عددی یک عبارت جبری ریاضی هفتم

۱۳۹۹/۱/۲۱ ۸:۳۴:۴۴اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۷|ریاضی هفتم, ریاضیات|۲ دیدگاه

از مباحث مطرح شده در ریاضی پایه هفتم، مبحث عبارات جبری می‌باشد. در این نوشته سعی شده است تا نحوه بدست آوردن مقدار عددی یک عبارت جبری، همراه با مثال و تمرینات آنلاین آموزش داده شود.

۶ ۱۲, ۱۳۹۷

آموزش عبارت های جبری ریاضی هفتم

۱۳۹۹/۲/۱۳ ۱۸:۳۵:۴۸اسفند ۶ام, ۱۳۹۷|ریاضی هفتم, ریاضیات|بدون ديدگاه

عبارت های جبری از مهمترین مباحث ریاضیات است که کاربردهای بسیار زیادی در بسیاری از علوم ریاضی و غیر ریاضی دارد. فصل سوم از ریاضی هفتم به آموزش مقدماتی از عبارت‌های جبری پرداخته است. ما نیز در این نوشته سعی داریم این مبحث را برای شما دانش آموزان پایه هفتم همراه با مثال و تمرین ارائه دهیم.

۱۲ ۱۱, ۱۳۹۷

آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم

۱۳۹۹/۲/۱۳ ۱۸:۳۴:۴۰بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۷|ریاضی هفتم, ریاضیات|بدون ديدگاه

از مهمترین مباحث ریاضیات مبحث اعداد صحیح است که برای نشان دادن بسیاری از کمیت‌های عددی مانند سرما و گرما و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند که در این نوشته به آموزش این مبحث از مباحث مطرح شده در فصل دوم ریاضی هفتم دبستان همراه با مثال و تمرینات آنلاین پرداخته شده است.