۱۷ ۱۲, ۱۳۹۷

مقدار عددی یک عبارت جبری ریاضی هفتم

۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۲۱:۵۸:۵۸اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۷|ریاضی هفتم, ریاضیات|بدون ديدگاه

از مباحث مطرح شده در ریاضی پایه هفتم، مبحث عبارات جبری می‌باشد. در این نوشته سعی شده است تا نحوه بدست آوردن مقدار عددی یک عبارت جبری، همراه با مثال و تمرینات آنلاین آموزش داده شود.

۶ ۱۲, ۱۳۹۷

آموزش عبارت های جبری ریاضی هفتم

۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱:۰۲:۵۷اسفند ۶ام, ۱۳۹۷|ریاضی هفتم, ریاضیات|بدون ديدگاه

عبارت های جبری از مهمترین مباحث ریاضیات است که کاربردهای بسیار زیادی در بسیاری از علوم ریاضی و غیر ریاضی دارد. فصل سوم از ریاضی هفتم به آموزش مقدماتی از عبارت‌های جبری پرداخته است. ما نیز در این نوشته سعی داریم این مبحث را برای شما دانش آموزان پایه هفتم همراه با مثال و تمرین ارائه دهیم.

۱۲ ۱۱, ۱۳۹۷

آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم

۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۲۱:۱۷:۰۴بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۷|ریاضی هفتم, ریاضیات|بدون ديدگاه

از مهمترین مباحث ریاضیات مبحث اعداد صحیح است که برای نشان دادن بسیاری از کمیت‌های عددی مانند سرما و گرما و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند که در این نوشته به آموزش این مبحث از مباحث مطرح شده در فصل دوم ریاضی هفتم دبستان همراه با مثال و تمرینات آنلاین پرداخته شده است.

۲۱ ۱۰, ۱۳۹۷

تقریب و گرد کردن اعداد ریاضی ششم دبستان

۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۷:۳۶:۳۸دی ۲۱ام, ۱۳۹۷|ریاضی ششم, ریاضیات|۵ دیدگاه

تقریب زدن و گرد کردن اعداد از دیگر مباحث بسیار مهم ریاضیات می‌باشد که این مبحث از مباحث مطرح شده در ریاضی ششم دبستان می‌باشد که در این نوشته سعی شده است این مبحث همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش داده شود.

۳۰ ۰۹, ۱۳۹۷

درصد و نسبت تناسب ریاضی ششم دبستان

۱۳۹۷/۹/۳۰ ۱۵:۳۱:۱۳آذر ۳۰ام, ۱۳۹۷|ریاضی ششم, ریاضیات|بدون ديدگاه

یکی از مباحث مطرح شده در ریاضی پایه ششم دبستان، مبحث درصد، نسبت و تناسب اعداد می‌باشد که یکی از مباحث بسیار پرکاربرد در ریاضی می‌باشد. در این نوشته سعی شده است تا این مبحث را برای شما همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش داده شود.

۱۳ ۰۹, ۱۳۹۷

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری ریاضی ششم دبستان

۱۳۹۷/۹/۱۳ ۲۰:۰۲:۲۲آذر ۱۳ام, ۱۳۹۷|ریاضی ششم, ریاضیات|بدون ديدگاه

یکی از مباحث مطرح شده در ریاضی ششم دبستان مبحث اعداد اعشاری می‌باشد که در این آموزش سعی داریم ضرب و تقسیم اعداد اعشاری را همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش دهیم.

۶ ۰۹, ۱۳۹۷

آموزش کسر ریاضی ششم دبستان

۱۳۹۷/۹/۶ ۲۲:۰۷:۵۲آذر ۶ام, ۱۳۹۷|ریاضی ششم, ریاضیات|۵ دیدگاه

فصل دوم از ریاضی کلاس ششم دبستان به آموزش کسرها پرداخته است که ما نیز در این نوشته سعی داریم به آموزش عملیات ریاضی بر روی کسرها از جمله جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط بپردازیم.

۲۵ ۰۸, ۱۳۹۷

جمع و تفریق اعداد اعشاری ریاضی پنجم دبستان

۱۳۹۷/۸/۲۵ ۰:۵۳:۲۴آبان ۲۵ام, ۱۳۹۷|ریاضی پنجم, ریاضیات|۱ ديدگاه

یکی دیگر از مباحث ساده و بسیار پرکاربرد ریاضی پنجم دبستان، اعداد اعشاری می‌باشند که در این نوشته سعی داریم به معرفی وآموزش اعداد اعشاری و همچنین انجام عملیات ریاضی جمع و تفریق بر روی اینگونه ازاعداد بپردازیم.

۱۸ ۰۸, ۱۳۹۷

درصد و نسبت اعداد ریاضی پنجم دبستان

۱۳۹۷/۸/۱۸ ۲:۳۳:۱۲آبان ۱۸ام, ۱۳۹۷|ریاضی پنجم, ریاضیات|بدون ديدگاه

به رابطه بین دو عدد که مشخص می‌کند عدداول چند برابر عدد دوم است، نسبت گفته می‌شود. نسبت اعداد، تناسب و همچنین درصد ازمباحث مطرح شده در فصل سوم ریاضی پنجم دبستان است که در این نوشته سعی در آموزش این مهم داریم.

۹ ۰۸, ۱۳۹۷

ضرب و تقسیم کسرها ریاضی پنجم دبستان

۱۳۹۷/۸/۹ ۲۰:۳۲:۱۵آبان ۹ام, ۱۳۹۷|ریاضی پنجم, ریاضیات|۵ دیدگاه

یکی از دیگر مباحث فصل دوم از ریاضی پنجم دبستان، ضرب و تقسیم کسرها می‌باشد که در این نوشته سعی داریم تا این مبحث را برای شما همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش دهیم. امیدواریم این آموزش بتواند برای شما مفید واقع شود.