ماشین های ورودی و خروجی ریاضی چهارم دبستان

تعریف ماشین ورودی و خروجی

ماشین دارای یک ورودی است که اعداد وارد شده و با انجام عملیات ریاضی بر روی آن‌ها، اعداد جدیدی از آن خارج می شود. به عبارت دیگر با دریافت داده‌ها و پردازش بر روی آن‌ها، اطلاعات مورد نیاز را به ما می دهد.

مثال ماشین ورودی و خروجی

به عنوان مثال شکل زیر یک ماشین ساده است که در آن عدد را گرفته و ابتدا در عدد ۲ ضرب می‌کند و سپس با عدد ۱۰ جمع می‌کند و عدد حاصل خروجی این ماشین است.

1ماشین ورودی و خروجی - ماشین های ورودی و خروجی ریاضی چهارم دبستان
ماشین ورودی و خروجی چهارم دبستان

همانطور که می‌بینید اعداد ۲، ۳ و ۵ ورودی‌های این ماشین می‌باشند که پس از ورود به ماشین در عدد ۲ ضرب می‌شوند که حاصل آن برای عدد ۲ برابر ۴، برای عدد ۳ برابر ۶ و برای عدد ۵ برابر عدد ۱۰ بدست می‌آید. سپس اعداد بدست آمده با عدد ۱۰ جمع می‌شوند و عدد حاصل خروجی این ماشین است که در این مثال عدد ۱۴ خروجی عدد ۲ (۱۴= ۱۰+ ۴=۲*۲)، عدد ۱۶ خروجی عدد ۳ (۱۶= ۱۰ + ۶ = ۲*۳) و عدد ۲۰ خروجی عدد ۵ (۲۰=۱۰+۱۰=۲*۵) می باشد.

حل تمرین ماشین ورودی خروجی

 
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۳۱شهریور ۲ام, ۱۳۹۷|ریاضی چهارم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه