ماشین های ورودی و خروجی ریاضی چهارم دبستان

تعریف ماشین ورودی و خروجی

ماشین دارای یک ورودی است که اعداد وارد شده و با انجام عملیات ریاضی بر روی آن‌ها، اعداد جدیدی از آن خارج می شود. به عبارت دیگر با دریافت داده‌ها و پردازش بر روی آن‌ها، اطلاعات مورد نیاز را به ما می دهد.

مثال ماشین ورودی و خروجی

به عنوان مثال شکل زیر یک ماشین ساده است که در آن عدد را گرفته و ابتدا در عدد ۲ ضرب می‌کند و سپس با عدد 10 جمع می‌کند و عدد حاصل خروجی این ماشین است.

ماشین ورودی و خروجی
ماشین ورودی و خروجی چهارم دبستان

همانطور که می‌بینید اعداد 2، 3 و 5 ورودی‌های این ماشین می‌باشند که پس از ورود به ماشین در عدد 2 ضرب می‌شوند که حاصل آن برای عدد 2 برابر 4، برای عدد 3 برابر 6 و برای عدد 5 برابر عدد 10 بدست می‌آید. سپس اعداد بدست آمده با عدد 10 جمع می‌شوند و عدد حاصل خروجی این ماشین است که در این مثال عدد 14 خروجی عدد 2 (14= 10+ 4=2*2)، عدد 16 خروجی عدد 3 (16= 10 + 6 = 2*3) و عدد 20 خروجی عدد 5 (20=10+10=2*5) می باشد.

حل تمرین ماشین ورودی خروجی

 
۱۳۹۷/۶/۲ ۱۳:۰۰:۰۰شهریور ۲ام, ۱۳۹۷|ریاضی چهارم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه