• نمایش تصویر در اندازه اصلی عدد مخلوط
  • عدد مخلوط

عدد مخلوط ریاضی پنجم دبستان

یکی از روش‌های نشان دادن کسرهای بزرگتر واحد، نشان دادن به صورت عدد مخلوط است که فصل دوم از ریاضی پنجم دبستان به معرفی این گونه از کسرها پرداخته است. در این نوشته سعی شده است تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط و بالعکس همراه با مثال و تمرین آموزش داده شود.

کسر بزرگتر از واحد

به کسرهایی که در آن مقدار صورت بزرگتر از مخرج باشد، کسر بزرگتر از واحد گفته می‌شود. به عنوان مثال اعداد زیر کسرهای بزرگتر از واحد می‌باشند.

عدد مخلوط ریاضی پنجم دبستان2 - عدد مخلوط ریاضی پنجم دبستان
کسر بزرگتر از واحد

تبدیل عدد مخلوط به کسر

برای تبدیل عدد مخلوط به کسر ابتدا عدد صحیح را در مخرج کسر ضرب نموده و سپس عدد حاصل را با عدد صورت جمع می‌کنیم که این عدد در صورت کسر جدید قرار می‌گیرد و همان مخرج کسر قبلی در مخرج کسر جدید قرار می‌گیرد. در مثال زیر ابتدا عدد ۳ را در مخرج کسر یعنی ۱۲ ضرب می‌کنیم و سپس عدد حاصل ۳۶ را با صورت کسر یعنی عدد ۷ جمع می‌کنیم که عدد حاصل ۴۳ را در صورت کسر جدید قرار می‌دهیم و مخرج کسر برابر ۱۲ همان مخرج کسر قبلی است.

تبدیل عدد مخلوط به کسر - عدد مخلوط ریاضی پنجم دبستان
تبدیل عدد مخلوط به کسر

تمرین آنلاین تبدیل عدد مخلوط به کسر

تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط:

رای تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط تنها کافیست صورت را بر مخرج تقسیم کنیم که پس از تقسیم خارج قسمت همان عدد صحیح است و باقیمانده در صورت و همان مخرج کسر قبلی در مخرج کسر جدید قرار می‌گیرید. برای مثال برای کسر زیر ابتدا ۱۴ را بر ۵ تقسیم می‌کنیم که عدد ۲ (خارج قسمت) به عنوان عدد صحیح و عدد ۴ (باقیمانده) در صورت کسر قرار می‌گیرد.

تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط - عدد مخلوط ریاضی پنجم دبستان
تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط

تمرین آنلاین تبدیل کسر به عدد مخلوط

 

 

۱۳۹۹/۲/۱۳ ۱۸:۳۳:۳۹مهر ۲۷ام, ۱۳۹۷|ریاضی پنجم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه