• نمایش تصویر در اندازه اصلی ضرب و تقسیم کسر
 • ضرب و تقسیم کسر
 • ضرب و تقسیم کسر

ضرب و تقسیم کسرها ریاضی پنجم دبستان

در ریاضی چهارم دبستان با ضرب عدد در کسر نیز آشنا شدید. در این راستا یکی  از دیگر مباحث فصل دوم از ریاضی پنجم دبستان، ضرب و تقسیم کسرها می‌باشد که در این نوشته سعی داریم تا این مبحث را برای شما همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش دهیم. امیدواریم این آموزش بتواند برای شما مفید واقع شود.

ضرب عدد در کسر

برای ضرب نمودن یک عدد در یک کسر تنها کافیست آن عدد را در صورت کسر ضرب نمود. به عنوان مثال در ضرب زیر تنها کافیست عدد ۸ را در صورت کسر یعنی عدد ۶ ضرب نمود.

ضرب عدد در کسر - ضرب و تقسیم کسرها ریاضی پنجم دبستان
ضرب عدد در کسر

تمرین آنلاین ضرب عدددر کسر

ضرب دو کسر

برای ضرب نمودن یک کسر در کسر دیگر نیز تنها کافیست صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب کنید. برای نمونه در ضرب کسرهای زیر تنها کافیست ۳ و ۵ را با هم و ۴ و ۷ را با هم ضرب نماییم.

ضرب دو کسر - ضرب و تقسیم کسرها ریاضی پنجم دبستان
ضرب دو کسر

یکی از ویژگی‌هایی که در ضرب کسرها وجود دارد، ویژگی ساده شدن اعداد است. به گونه‌ای که در صورتی که یکی از اعداد در صورت و یکی از اعداد در مخرج بر یک عدد مشترک بخش‌پذیر باشند، می توان این دو عدد را بر آن عدد مشترک تقسیم نمود و کسرها را ساده‌تر نمود.

ساده کردن کسر - ضرب و تقسیم کسرها ریاضی پنجم دبستان
ساده کردن کسر

تمرین آنلاین ضرب دو کسر

تقسیم کسر بر عدد

برای تقسیم نمودن یک کسر بر یک عدد تنها کافیست عدد را معکوس نمایید و تقسیم را به ضرب تبدیل نمایید. به این معنی که عدد را به صورت یک کسر بنویسیم که عدد در مخرج و در صورت عدد ۱ قرار گیرد. با اینکار تقسیم به ضرب تبدیل می‌شود و مانند ضرب کسرها حل می‌گردد.

تقسیم کسر بر عدد - ضرب و تقسیم کسرها ریاضی پنجم دبستان
تقسیم کسر بر عدد

تمرین آنلاین تقسیم کسر بر عدد

تقسیم دو کسر

جهت تقسیم نمودن دوکسر نیز تنها کافیست کسر دوم را معکوس نموده و کسر را به ضرب تبدیل کنید و پس از آن شبیه ضرب نمودن کسرها آن را حل نمایید. برای معکوس نمودن کسر نیز تنها کافیست تا جای اعداد صورت و مخرج کسر را عوض کنید.

تقسیم دو کسر - ضرب و تقسیم کسرها ریاضی پنجم دبستان
تقسیم دو کسر

تمرین آنلاین تقسیم دو کسر

ضرب و تقسیم اعداد مخلوط

جهت ضرب و تقسیم نمودن اعداد مخلوط تنها کافیست تا اعداد مخلوط را به کسر تبدیل کنیم وشبیه به ضرب و تقسیم کسرها که در بالا ذکر شد، ضرب و تقسیم را انجام دهیم.

۱۳۹۷/۸/۹ ۲۰:۳۲:۱۵آبان ۹ام, ۱۳۹۷|ریاضی پنجم, ریاضیات|۵ دیدگاه

۵ Comments

 1. عزیزی شهریور ۵, ۱۳۹۸ در ۱۱:۴۹ - پاسخ دادن

  دست شما درد نکنه

 2. وحید تیر ۲۷, ۱۳۹۸ در ۲۳:۲۷ - پاسخ دادن

  یعنی دمتون گرم

 3. حببیب فروردین ۱۱, ۱۳۹۸ در ۱۵:۱۲ - پاسخ دادن

  عالی بهتر از این نمی شد

ثبت ديدگاه