• نمایش تصویر در اندازه اصلی ضرب عدد در کسر
  • ضرب عدد در کسر

ضرب عدد در کسر ریاضی چهارم دبستان

کسر یکی از پر کاربردترین مفاهیم ریاضی است که مانند سایر اعداد عملیات ریاضی متفاوتی بر روی آن انجام می‌شود. یکی از مباحث فصل دوم از کتاب ریاضی پایه چهارم دبستان مبحث ضرب عدد در کسر است که در این نوشته سعی در آموزش این موضوع همراه با مثال و تمرین داریم.

برای تعریف مفهوم ضرب یک عدد در یک کسر می توان این گونه اشاره کرد که یک نسبت از یک شی را چند برابر و یا چند بار با هم جمع کرد. به عنوان مثال در شکل زیر می توان به دو صورت جمع و ضرب نوشت.
2ضرب عدد در کسر ریاضی چهارم - ضرب عدد در کسر ریاضی چهارم دبستان
ضرب عدد در کسر

پس همانطور که دیدید برای ضرب یک عدد در یک کسر تنها کافیست آن عدد را در صورت کسر ضرب نمود. مثال زیر نمونه دیگری از ضرب عدد در کسر است که در این کسر عدد تنها عدد ۳ در عدد ۲ ضرب خواهد شد.

ضرب عدد در کسر ریاضی چهارم3 - ضرب عدد در کسر ریاضی چهارم دبستان
ضرب یک عدد در یک کسر

تمرین ضرب عدد در کسر:

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۳۱شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۷|ریاضی چهارم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه