• نمایش تصویر در اندازه اصلی ضرب اعداد دو رقمی
  • ضرب اعداد دو رقمی

ضرب اعداد دو رقمی ریاضی پایه چهارم

ضرب اعداد از مهمترین مباحث و همچنین از پرکاربردترین مباحث در هر علم و همچنین زندگی روزمره می‌باشد که در فصل سوم ریاضی پایه چهارم دبستان به آموزش این مبحث پرداخته شده است. با توجه به اینکه بهترین راه برای فراگیری ریاضی، تمرین بسیار می‌باشد، ما نیز تمریناتی را برای شما درنظر گرفته ایم که شما به صورت آنلاین می‌توانید این تمرینات را انجام دهید.

ضرب اعداد دارای صفر

برای ضرب اینگونه اعداد مانند ۱۰، ۴۰، ۵۰ و …. همانگونه که از کلاس سوم به خاطر دارید می توان از صفر صرفنظر نمود و به راحتی ضرب نمود. به عنوان مثال در ضرب ۳۰ در ۴۰ می توان از صفرها صرف نظر نمود و ۳ را مستقیما در ۴ ضرب نمود و در نهایت به همان تعداد صفر را به عدد حاصل اضافه نمود.

ضرب اعداد دارای صفر - ضرب اعداد دو رقمی ریاضی پایه چهارم
ضرب اعداد مضرب ۱۰

حل تمرین:

ضرب عدد یک رقمی در دو رقمی

برای ضرب اینگونه اعداد مانند ضرب عدد ۳ در ۲۷ می توان عدد ۲۷ را به صورت ۲۰ + ۷ نوشت و عدد ۳ را در این دو عدد ضرب نمود و سپس با هم جمع نمود که می شود ۲۱ = ۷ × ۳ و ۶۰ = ۲۰ × ۳ که نتیجه نهایی برابر ۸۱ از مجموع این دو عدد به دست می‌آید.

ضرب عدد یک رقمی در دو رقمی - ضرب اعداد دو رقمی ریاضی پایه چهارم
ضرب عدد یک رقمی در دورقمی

روش دیگری که برای حل اینگونه ضرب‌ها وجود دارد، به این صورت است که به صورت مستقیم عدد ۳ را در هر دو رقم ۷ و ۲ ضرب نمود و با توجه به اینکه ضرب ۷ و ۳ از ۱۰ بزرگتر است عدد دهگان آن را به حاصل ضرب عدد ۲و سه اضافه نمایید.

2ضرب عدد یک رقمی در دو رقمی - ضرب اعداد دو رقمی ریاضی پایه چهارم
ضرب عدد یک رقمی در دو رقمی

حل تمرین:

ضرب دو عدد دو رقمی

در اینگونه ضرب‌ها می توان عدد دوم را تجزیه نمود که در مثال زیر می توان عدد ۱۳ را به صورت ۱۰+۳ نوشت و به صورت جداگانه در ۱۷ ضرب نمود و در نهایت با هم جمع نمود. این روش شبیه به این روش است که هر رقم از عدد دوم را به صورت جداگانه در عدد اول ضرب نمود و برای عدد دهگان یک صفر اضافه نمود و در نهایت با هم جمع نمود.

ضرب عدد دو رقمی در دو رقمی - ضرب اعداد دو رقمی ریاضی پایه چهارم
ضرب دو عدد دو رقمی

حل تمرین ضرب اعداد دو رقمی:

ضرب اعداد چند رقمی

ضرب اعداد چندرقمی مانند اعداد دورقمی است تنها با این تفاوت که به مراحل حل اضافه می گردد.

ضرب اعداد چند رقمی - ضرب اعداد دو رقمی ریاضی پایه چهارم
ضرب اعداد چند رقمی

حل تمرین اعداد سه رقمی

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۳۱مهر ۶ام, ۱۳۹۷|ریاضی چهارم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه