درصد و نسبت تناسب ریاضی ششم دبستان

یکی از مباحث مطرح شده در ریاضی پایه ششم دبستان، مبحث درصد، نسبت و تناسب اعداد می‌باشد. که یکی از مباحث بسیار پرکاربرد در ریاضی می‌باشد. در این نوشته سعی شده است تا این مبحث را برای شما همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش داده شود.

نسبت و تناسب اعداد

در ریاضی پنجم دبستان نیز با مبحث نسبت اعداد به صورت مقدماتی آشنا شدید. در این نوشته سعی شده است تا این مبحث برای شما کمی گسترش داده شود. به رابطه‌ای که بین دو مقدار وجود دارد، نسبت اعداد گفته می‌شود و زمانی که دو نسبت با هم برابر باشند، تناسب را تشکیل می‌دهند. برای مثال اگر فرض کنیم که پختن هر ۱ کیلوگرم برنج برای ۶ نفر کافی می‌باشد، می‌توان برای آن نسبت ۱ به ۶ را تشکیل داد که برای آن نیز می‌توان جدول تناسب زیر را تشکیل داد:

 

تناسب اعداد ریاضی ششم دبستان 300x67 - درصد و نسبت تناسب ریاضی ششم دبستان

تناسب اعداد ریاضی ششم دبستان

از مهمترین کاربردهای نسبت و تناسب می توان به این مورد اشاره نمود که در صورت داشتن یک نسبت از یک ترکیب با مقدار مشخص، می‌توان مقدار مواد مورد نیاز برای هر مقدار دیگری از ترکیب را بدست آورد. برای مثال اگر در مثال بالا اگر بخواهیم مقدار برنج مورد نیاز برای ۳۰۰ نفر را به دست آوریم با توجه به اینکه نسبت ۱ به ۶ را داریم، تناسب زیر را تشکیل می‌دهیم. در این تناسب مقدار برنج مورد نیاز با توجه به ۵۰ برابر شدن ۶ جهت بدست آوردن ۳۰۰، برابر ۵۰ کیلوگرم بدست می‌آید.

1تناسب اعداد ریاضی ششم دبستان - درصد و نسبت تناسب ریاضی ششم دبستان

تناسب اعداد ریاضی ششم دبستان

تمرین آنلاین نسبت تناسب

درصد

یکی از روش‌های نمایش یک نسبت، استفاده از درصد می‌باشد که برای تبدیل یک نسبت به درصد ابتدا باید کسر را به عدد اعشاری تبدیل نماییم.

برای اینکار ابتدا کسری برابر کسر موجود و با مخرج صد بدست می‌آوریم و سپس به عدد اعشاری تبدیل می‌کنیم. در نهایت از آن برای نمایش به صورت درصد استفاده می‌کنیم.

درصد ریاضی ششم دبستان 300x109 - درصد و نسبت تناسب ریاضی ششم دبستان

درصد ریاضی ششم دبستان

 

تمرین آنلاین بدست آوردن درصد

در صورتی که نتوان به سادگی مخرج کسر را با ضرب نمودن در یک عدد مشخص به صد تبدیل نمود، از تقسیم استفاده می‌کنیم. برای این منظور ابتدا صورت را بر مخرج تقسیم می‌کنیم و جواب حاصل را در ۱۰۰ ضرب می‌کنیم تا عدد اعشاری حاصل به درصد تبدیل گردد.

درصد اعداد ریاضی ششم دبستان 300x56 - درصد و نسبت تناسب ریاضی ششم دبستان

درصد اعداد ریاضی ششم دبستان

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۲۹آذر ۳۰ام, ۱۳۹۷|ریاضی ششم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه