• نمایش تصویر در اندازه اصلی درصد ریاضی پنجم دبستان
  • درصد ریاضی پنجم دبستان

درصد و نسبت اعداد ریاضی پنجم دبستان

به رابطه بین دو عدد که مشخص می‌کند عدداول چند برابر عدد دوم است، نسبت گفته می‌شود. نسبت اعداد، تناسب و همچنین درصد ازمباحث مطرح شده در فصل سوم ریاضی پنجم دبستان است که در این نوشته سعی در آموزش این مهم داریم.

نسبت اعداد

نسبت اعداد از مهمترین مباحث علم ریاضی می‌باشد که کاربردهای بسیار زیادی در زندگی روزمره نیز دارد. به عنوان مثال در هنگام تقسیم هر چیزی در بین دوستان خود از نسبت استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال اگر ۱۵ سیب داشته باشید و تعداد افراد ۵ نفر باشد، به هر نفر یک پنجم از ۱۵ سیب یعنی ۳ سیب از ۱۵ سیب می‌رسد که می توان به صورت نسبت ۳ به ۱۵ نشان داد.

تساوی نسبت‌ها

اگر بخواهیم نسبتی برابر با یک نسبت بدست آوریم تنها کافیست که صورت و مخرج آن نسبت را در یک عدد ضرب یا تقسیم نماییم. برای مثال در نسبت زیر صورت و مخرج را در عدد ۳ ضرب نموده نسبتی برابر با این نسبت بدست آمده است.

تساوی نسبت ها - درصد و نسبت اعداد ریاضی پنجم دبستان
تساوی نسبت ها

تناسب

هر دو نسبت مساوی یک تناسب را تشکیل می‌دهد که این مفهوم کاربرد بسیار زیادی در هر زمینه‌ای دارد. برای مثال وقتی نسبت مخلوط کردن مواد اولیه جهت پخت کیک را داریم و می‌خواهیم مقدار مواد مورد نیاز را بدست آوریم می‌توانیم از تناسب استفاده کنیم. برای مثال اگر نسبت حجم شکر مورد نیاز برای پخت کیک یک دهم باشد و بخواهیم یک کیک به وزن یک کیلوگرم (۱۰۰۰گرم) تهیه کنیم، با استفاده از تناسب مقدار شکر مورد نیاز برابر ۱۰۰ گرم بدست می‌آید. این عدد به این صورت بدست آمد که با توجه به اینکه مخرج نسبت اول در عدد ۱۰۰ ضرب شده است، صورت نسبت را باید در ۱۰۰ ضرب نماییم تا تساوی برقرار باشد.

نسبت تناسب - درصد و نسبت اعداد ریاضی پنجم دبستان
تناسب

تمرین آنلاین نسبت تناسب

درصد

نسبت یک عدد به ۱۰۰ را با عنوان درصد بیان می‌کنند به این معنا که در مخرج نسبت عدد ۱۰۰ قرار گیرد. به عبارت دیگر یک صدم از هر چیزی را یک درصد می‌گویند و با استفاده از علامت % نشان می‌دهند.

جهت تبدیل نمودن یک نسبت به درصد تنها کافیست با استفاده از تناسب مخرج نسبت را به ۱۰۰ تبدیل کنیم. برای مثال در نسبت زیر با چهار برابر نمودن نسبت، مخرج را به صد تبدیل می‌کنیم و در نهایت درصد بدست خواهد آمد.

درصد - درصد و نسبت اعداد ریاضی پنجم دبستان
بدست آوردن درصد

تمرین آنلاین بدست آوردن درصد

 

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۳۰آبان ۱۸ام, ۱۳۹۷|ریاضی پنجم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه