• نمایش تصویر در اندازه اصلی جمع و تفریق اعداد مخلوط
  • جمع و تفریق اعداد مخلوط

جمع و تفریق اعداد مخلوط ریاضی پنجم دبستان

یکی از مباحث فصل دوم از ریاضی پنجم دبستان، جمع و تفریق اعداد مخلوط می‌باشد که در این نوشته به آموزش این مبحث با استفاده از مثال‌هایی پرداخته و تمرینات آنلاین را برای یادگیری بهتر برای شما آماده کرده‌ایم.

جمع اعداد مخلوط

در نوشته قبل نحوه تبدیل اعداد مخلوط به  کسر و بالعکس را آموزش دادیم. یکی از روش‌های جمع نمودن اعداد مخلوط، تبدیل این اعداد به کسر و شبیه به جمع کسر‌ها در ریاضی چهارم با مخرج مشترک گرفتن است. و در نهایت کسر حاصل را به عدد مخلوط تبدیل نماییم.

جمع اعداد مخلوط - جمع و تفریق اعداد مخلوط ریاضی پنجم دبستان
جمع اعداد مخلوط

تمرین آنلاین جمع اعداد مخلوط

روش دیگری که برای جمع نمودن اعداد مرکب وجود دارد و روش ساده‌تری نیز می‌باشد، جمع نمودن اعداد صحیح با هم و در نهایت جمع نمودن کسرها با هم است. در نهایت در صورتی که کسر حاصل بزرگتر از واحد باشد کسرحاصل را به عدد مخلوط تبدیل نموده و عدد صحیح را با عدد صحیح قبلی جمع می‌کنیم.جهت درک بهتر این موضوع به مثال زیر دقت نمایید.

1جمع اعداد مخلوط - جمع و تفریق اعداد مخلوط ریاضی پنجم دبستان
جمع اعداد مخلوط

تمرین آنلاین جمع اعداد مخلوط (روش دوم)

تفریق اعداد مخلوط

تفریق اعداد مخلوط نیز مانند جمع نمودن اعداد مخلوط می توان از دو روش بالا استفاده نمود. در روش اول با تبدیل به کسر نمودن و تفریق نمودن مانند تفریق کسرها در ریاضی چهارم دبستان صورت می‌گیرد.

تفریق اعداد مخلوط ریاضی پنجم - جمع و تفریق اعداد مخلوط ریاضی پنجم دبستان
تفریق اعداد مخلوط

تمرین آنلاین تفریق اعداد مخلوط

در روش دیگر نیز مانند جمع نمودن ابتدا اعداد صحیح را تفریق نموده و سپس کسرها را با مخرج مشترک گفتن تفریق می‌نماییم.

تفریق اعداد مخلوط ریاضی پنجم دبستان - جمع و تفریق اعداد مخلوط ریاضی پنجم دبستان
تفریق اعداد مخلوط

تمرین آنلاین تفریق اعداد مخلوط (روش دوم)

۱۳۹۷/۸/۴ ۱۸:۱۰:۲۲آبان ۴ام, ۱۳۹۷|ریاضی پنجم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه