• نمایش تصویر در اندازه اصلی جمع اعداد مرکب

جمع اعداد مرکب ریاضی پنجم دبستان

یکی از مباحث مطرح شده در فصل اول ریاضی پایه پنجم دبستان، اعداد مرکب می‌باشند که در این نوشته سعی داریم نحوه جمع نمودن این نوع از اعداد را برای شما آموزش دهیم.

تعریف اعداد مرکب:

به نوعی از اعداد متشکل از چند عدد با واحد مختلف، عدد مرکب گفته می‌شود. برای مثال برای بیان زمان از اعداد مرکب استفاده می‌شود. زیرا زمان ترکیبی از واحدهای ساعت، دقیقه و ثانیه (۲ ۳۶′ ۴۵″) می‌باشد.

جمع اعداد مرکب:

برای جمع نمودن اعداد مرکب ابتدا اعداد با واحد یکسان را زیر یک دیگر می‌نوسیم سپس از کوچکترین واحد شروع به جمع نمودن می‌کنیم. برای مثال برای زمان چون ثانیه کوچکترین واحد است، جمع نمودن را از ثانیه شروع می‌کنیم و با توجه به اینکه حداکثر مقدار برای ثانیه برابر ۶۰ است، در صورتی که حاصل جمع از ۶۰ بیشتر شد، یک واحد به دقیقه اضافه می‌شود و از حاصل جمع ثانیه ها ۶۰ واحد کم می‌شود. برای جمع نمودن دقیقه هم به همین گونه عمل می‌شود. در صورتی که حاصل جمع دقیقه از ۶۰ بیشتر شود یک واحد به ساعت اضافه می‌شود.

مثال

برای جمع نمودن زمان‌های ۳ ۳۲′ ۴۲″ و ۱۲ ۴۱′ ۵۵″ ابتدا دو عدد را زیر هم می‌نویسیم سپس اعداد با واحد یکسان را با هم جمع می‌کنیم. دراین مثال با توجه به اینکه مجموع ۴۲ و ۵۰ ثانیه از ۶۰ بیشتر می‌شود، یک واحد به دقیقه اضافه می‌شود و مقدار ۶۰ واحد از مجموع ثانیه ها کم شده است و پس از آن برای جمع نمودن دقیقه نیز به همین گونه عمل شده است.

جمع اعداد مرکب ریاضی پایه پنجم - جمع اعداد مرکب ریاضی پنجم دبستان
جمع اعداد مرکب

تمرین

نمونه دیگر از اعداد مرکب، به صورت روز، ماه و سال است که برای اینگونه اعداد حداکثر تعداد روز برابر تعداد روزهای ماه یعنی ۳۰ و برای حداکثر تعداد ماه برابر تعداد ماه‌های سال یعنی ۱۲ می‌باشد. برای نمونه مثال زیر را در نظر بگیرید که مجموع تعداد روزها از ۳۰ بیشتر است که برای جمع نمودن یک واحد به تعداد ماه ها اضافه شده است برای جمع نمودن ماه‌ها با توجه به بیشتر بودن مجموع از ۱۲ یک واحد به مجموع سال اضافه شده است.

جمع اعداد مرکب ریاضی پایه پنجم1 - جمع اعداد مرکب ریاضی پنجم دبستان
جمع اعداد مرکب

تمرین:

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۳۰مهر ۱۹ام, ۱۳۹۷|ریاضی پنجم, ریاضیات|۱ ديدگاه

يك ديدگاه

  1. قیمت چری آریزو 5 اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸ در ۲۲:۳۶ - پاسخ دادن

    مطلب خوبی بود

ثبت ديدگاه