صفحه اصلی۱۳۹۹/۱/۱۹ ۱۵:۰۹:۴۲

مقدار عددی یک عبارت جبری ریاضی هفتم

اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۷|موضوع: ریاضی هفتم, ریاضیات|برچسب ها: , , , , |

از مباحث مطرح شده در ریاضی پایه هفتم، مبحث عبارات جبری می‌باشد. در این نوشته سعی شده است تا نحوه بدست آوردن مقدار عددی یک عبارت جبری، همراه با مثال و تمرینات آنلاین آموزش داده شود.

آموزش عبارت های جبری ریاضی هفتم

اسفند ۶ام, ۱۳۹۷|موضوع: ریاضی هفتم, ریاضیات|برچسب ها: , , , , , |

عبارت های جبری از مهمترین مباحث ریاضیات است که کاربردهای بسیار زیادی در بسیاری از علوم ریاضی و غیر ریاضی دارد. فصل سوم از ریاضی هفتم به آموزش مقدماتی از عبارت‌های جبری پرداخته است. ما نیز در این نوشته سعی داریم این مبحث را برای شما دانش آموزان پایه هفتم همراه با مثال و تمرین ارائه دهیم.

آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم

بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۷|موضوع: ریاضی هفتم, ریاضیات|برچسب ها: , , , , , |

از مهمترین مباحث ریاضیات مبحث اعداد صحیح است که برای نشان دادن بسیاری از کمیت‌های عددی مانند سرما و گرما و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند که در این نوشته به آموزش این مبحث از مباحث مطرح شده در فصل دوم ریاضی هفتم دبستان همراه با مثال و تمرینات آنلاین پرداخته شده است.

تقریب و گرد کردن اعداد ریاضی ششم دبستان

دی ۲۱ام, ۱۳۹۷|موضوع: ریاضی ششم, ریاضیات|برچسب ها: , , , , , |

تقریب زدن و گرد کردن اعداد از دیگر مباحث بسیار مهم ریاضیات می‌باشد که این مبحث از مباحث مطرح شده در ریاضی ششم دبستان می‌باشد که در این نوشته سعی شده است این مبحث همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش داده شود.

درصد و نسبت تناسب ریاضی ششم دبستان

آذر ۳۰ام, ۱۳۹۷|موضوع: ریاضی ششم, ریاضیات|برچسب ها: , , , , , |

یکی از مباحث مطرح شده در ریاضی پایه ششم دبستان، مبحث درصد، نسبت و تناسب اعداد می‌باشد که یکی از مباحث بسیار پرکاربرد در ریاضی می‌باشد. در این نوشته سعی شده است تا این مبحث را برای شما همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش داده شود.

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری ریاضی ششم دبستان

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۷|موضوع: ریاضی ششم, ریاضیات|برچسب ها: , , , , , |

یکی از مباحث مطرح شده در ریاضی ششم دبستان مبحث اعداد اعشاری می‌باشد که در این آموزش سعی داریم ضرب و تقسیم اعداد اعشاری را همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش دهیم.

آموزش کسر ریاضی ششم دبستان

آذر ۶ام, ۱۳۹۷|موضوع: ریاضی ششم, ریاضیات|برچسب ها: , , , , , , |

فصل دوم از ریاضی کلاس ششم دبستان به آموزش کسرها پرداخته است که ما نیز در این نوشته سعی داریم به آموزش عملیات ریاضی بر روی کسرها از جمله جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط بپردازیم.

جمع و تفریق اعداد اعشاری ریاضی پنجم دبستان

آبان ۲۵ام, ۱۳۹۷|موضوع: ریاضی پنجم, ریاضیات|برچسب ها: , , , , , |

یکی دیگر از مباحث ساده و بسیار پرکاربرد ریاضی پنجم دبستان، اعداد اعشاری می‌باشند که در این نوشته سعی داریم به معرفی وآموزش اعداد اعشاری و همچنین انجام عملیات ریاضی جمع و تفریق بر روی اینگونه ازاعداد بپردازیم.

درصد و نسبت اعداد ریاضی پنجم دبستان

آبان ۱۸ام, ۱۳۹۷|موضوع: ریاضی پنجم, ریاضیات|برچسب ها: , , , , , |

به رابطه بین دو عدد که مشخص می‌کند عدداول چند برابر عدد دوم است، نسبت گفته می‌شود. نسبت اعداد، تناسب و همچنین درصد ازمباحث مطرح شده در فصل سوم ریاضی پنجم دبستان است که در این نوشته سعی در آموزش این مهم داریم.

ضرب و تقسیم کسرها ریاضی پنجم دبستان

آبان ۹ام, ۱۳۹۷|موضوع: ریاضی پنجم, ریاضیات|برچسب ها: , , , , , |

یکی از دیگر مباحث فصل دوم از ریاضی پنجم دبستان، ضرب و تقسیم کسرها می‌باشد که در این نوشته سعی داریم تا این مبحث را برای شما همراه با مثال و تمرین آنلاین آموزش دهیم. امیدواریم این آموزش بتواند برای شما مفید واقع شود.

برچسب‌ها